Hoạt động văn nghệ gây quỹ giúp học sinh nghèo vui xuân của tập thể trường THCS Trương Gia Mô năm 2018